Věříš v Boha | Stvořitele?

Víra v osobní duchovní bytost, která stvořila život, zemi i člověka. Často je klamně spojována či zaměňována s náboženstvím.

Zdroj světonázoru: pravé nebe

Ačkoli tento světonázor je založen na pravdě, u velkého množství lidí není vůbec nebo jen částečně rozvinut, a to z důvodu jednoho nebo druhého, event. obou následujících klamů.

Klam 1) Nejistota o Bohu | Pocit, že je Bůh vzdálený

Najetím na okénko se dočteš víc.
Mnoho lidí věří, že Bůh je, ale jen část z nich skutečně zakouší Jeho blízkosti a realitu Jeho království. Tento klam se projevuje chybějících intimním vztahem s Bohem, intelektuální vírou a životem ve vlastní síle více než z nebeských zdrojů (pokud se život v Boha věřícího člověka neliší od nevěřícího, je něco špatně).

Klam 2) Praktikování víry skrze náboženské úkony a pověřené lidi

Najetím na okénko se dočteš víc.
Není nic špatného na chození do kostela. Problém nastává, když do osobního vztahu člověka s Bohem vstupuje jiný člověk (např. kněz, pastor...), instituce či nějaké náboženské úkony. Ten, kdo prozřel, má volný přístup k Bohu a může k Němu přistupovat kdykoli chce zcela svobodně.
Co mají oba klamy společné je to, že v obou chybí intimní vztah člověka s živým Bohem a také prožívání reality Božího království. Pokud se tě něco z toho týká, je čas to změnit!

Proč je důležité prozřít?

Nejde jen o to odhalit nedostatečné poznání či klam ve svém životě, ale především je nahradit pravdivou realitou, ve které budeš moci vstoupit do tvého duchovního dědictví, dojít naplnění touhy po lásce, věčnosti i smyslu života. Místo všedního života získáš možnost žít nadpřirozený život plný mnohých požehnání. Prozření nevede k pouhé informaci, ale k možnosti zakoušet život nové kvality. Místo obav, strachu a nejistot můžeš nalézt lásku, jistotu a pokoj.

Co je třeba k prozření pochopit?

Tak jako existuje klam, existuje i pravda, která je ověřitelná vlastní zkušeností, o které mohou svědčit mnozí lidé z celého světa.

1) S Bohem můžeš mít osobní vztah | mít přímý přístup k Němu

Najetím na okénko se dočteš víc.
Bez ohledu na to, jak je nyní pro tebe Bůh vzdálený, či zda mezi Ním a tebou je cokoli, je možné to změnit. A co víc, sám Bůh po tomu touží! Jsme stvořeni k tomu, abychom měli s Bohem úzké společenství. Boží vůlí pro každého člověka, tedy i pro tebe, je mít s Ním úzký vztah a společenství.

2) Je třeba se stát Božím dítětem = duchovní narození | věčný život

Najetím na okénko se dočteš víc.
Pravé prozření spočívá v tom, že člověk se "duchovně zrodí" z Boha, přijme věčný život z Boha a stane se skutečným Božím dítětem (ne obrazně, ale opravdu). Když se toto stane, v srdci člověka dojde k velké změně - Bůh je najednou pro něho osobní a přítomný. Stane se jeho reálným nebeským Otcem.

Co s tím uděláš?

Samotným klíčem k tvému prozření je toto nové duchovní narození. Chceš-li, kliknutím na otevřené dveře zjistíš, jak se tak stane:
© 2022 Jak prozřít? | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies | E-mail
Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 07192509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové