Jak se duchovně znovuzrodíš a staneš se Božím dítětem?

Odpověď k této zcela zásadní věci nalezneš v Bibli, v Janově evangeliu, kde je nám řečeno, jak se můžeme narodit znovu (a tedy přijmout nový typ života) a získat tak nejen přístup do Božího království, ale zároveň se stát jeho součástí jako Boží děti:

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“

Ježíš Kristus

Co je věčný život?

Najetím na okénko se dočteš víc.
Věčný život je život nové kvality. Je to Boží život, který v člověku přirozeně není a je zásadní, aby jej člověk od Boha přijal. Pak se teprve stává Božím dítětem, může prožívat realitu nebeského království, poznávat živého Boha a mít jistotu, že i po fyzické smrti bude na té správně straně věčnosti, protože půjde do nebe.
Zmíněné verše upozorňují na důležitost vyvýšení Syna člověka a víře v Syna Božího, přičemž oba tituly (Syn člověka a Syn Boží) náleží právě Ježíši Kristu. Proč je vyvýšení a víra v Ježíše Krista tak důležitá pro duchovní prozření?

Ježíš Kristus a to, co vykonal

Ježíš sám je naprosto klíčovou osobou nejen lidských dějin, ale i té pravé duchovní reality. Bez Něj není žádné duchovní narození, věčný život, realita nebe, ani osobní společenství s Bohem. Zjisti, co pro tebe Ježíš vykonal a co ti umožňuje získat:

1) Vtělení

Najetím na okénko se dočteš víc.
Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem. Ježíš je pravý Bůh (Boží Syn) i člověk.

2) Kříž a vzkříšení

Najetím na okénko se dočteš víc.
Ježíš dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od všech špatných věcí, které jsme vědomě, či nevědomě udělali. Třetího dne byl ale Boží mocí vzkříšen a následně byl vzat do nebeské reality, kde se stal Králem.

3) Znovuzrození

Najetím na okénko se dočteš víc.
Nyní Ježíš, pokud Ho přijmeš jako svého Pána, může v Duchu Svatém přijít do tvého srdce a darovat ti nový nebeský život a tedy i přístup do nebeské reality.
Vložit víru v Ježíše znamená přijmout Jeho i to, co pro tebe vykonal. On je Král nebeského království a chceš-li prožít znovuzrození, získat věčný život a stát se skutečným Božím dítětem, je nutné ustanovit Ježíše za svého Pána. To znamená nejen Ježíše pozvat do svého života, ale i rozhodnout se učit žít dle Ježíšových slov a vedení.

Navážeš vztah s Ježíšem jako se svým Pánem a staneš se Božím dětem?

K Ježíši můžeš přistoupit vírou ve tvém srdci. On vidí tvé srdce, zná tvé touhy, motivy i nejtajnější přání. Ježíše přijmeš vírou na základě osobního pozvání, třeba takto (slova je důležité vyslovit a především je myslet upřímně v srdci):

"Pane Ježíši, Synu Boží, tak jak umím, věřím, že jsi zemřel za mé hříchy a byl vzkříšen. Odpusť mi, prosím, všechny mé hříchy. Odpusť mi i to, že jsem se dříve spoléhal/a na sebe či druhé lidi (případně na obřady, či svaté, ...) více než na Tebe, obracím se od toho všeho směrem k Tobě. Přijď do mého života a staň se mým Pánem a Spasitelem. Proměň mé srdce i můj život a pomáhej mi žít nový život s Tebou. Děkuji Ti, že vírou v Tebe přijímám věčný život a že dnešním dnem začíná můj nový a úzký vztah s Tebou i s nebeským Otcem. Amen."

Požádal/a jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
© 2022 Jak prozřít? | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies | E-mail
Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 07192509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové