Jak se duchovně znovuzrodíš a získáš přístup do reality nebe?

Odpovědí jsou slova Ježíše Krista v Novém zákoně. Ježíš o této úžasné realitě dobře věděl a nazýval ji „Královstvím Nebes“ nebo „Božím královstvím“:

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království; obraťte se a věřte evangeliu.“

Ježíš Kristus

Co je evangelium?

Najetím na okénko se dočteš víc.
Evangelium není náboženství, ale radostná zpráva o nebeském / Božím království a o jeho Králi i o tom, co tento Král pro tebe vykonal.

Evangelium není jen informace, ale - pokud se spojí s tvojí vírou ve tvém srdci - Boží mocí k proměně tvého života a také tvou vstupenkou do nebeské reality.
Každý, kdo se upřímně rozhodne, že opustí falešný světonázor a věci s tím související a vloží víru do evangelia, prožije tzn. nové duchovní narození. Toto nové narození je zcela reálnou skutečností, která ti otevře dveře do nové reality života.

Hlavní poselství evangelia

Jako každá zpráva má i evangelium své nejdůležitější poselství. Tím je přímo osoba, která je ve středu nebeské reality – Ježíš Kristus – a také to, co pro tebe vykonal a co ti umožňuje získat:

1) Vtělení

Najetím na okénko se dočteš víc.
Bůh se stal v Ježíši Kristu člověkem. Ježíš je pravý Bůh (Boží Syn) i člověk.

2) Kříž a vzkříšení

Najetím na okénko se dočteš víc.
Ježíš dobrovolně zemřel na kříži, aby nás očistil od všech špatných věcí, které jsme vědomě, či nevědomě udělali. Třetího dne byl ale Boží mocí vzkříšen a následně byl vzat do nebeské reality, kde se stal Králem.

3) Znovuzrození

Najetím na okénko se dočteš víc.
Nyní Ježíš, pokud Ho přijmeš jako svého Pána, může v Duchu Svatém přijít do tvého srdce a darovat ti nový nebeský život a tedy i přístup do nebeské reality.
Vložit víru do evangelia znamená v první řadě navázat osobní vztah s tím, o kom evangelium je – se vzkříšeným Ježíšem. On je Král nebeského království a chceš-li prožít znovuzrození a získat přístup do nebeské reality, je nutné ustanovit Ježíše za svého Pána. To znamená nejen Ježíše pozvat do svého života, ale i rozhodnout se učit žít dle Ježíšových slov a vedení.

Navážeš vztah s Ježíšem jako se svým Pánem a získáš tak přístup do reality nebe?

K Ježíši můžeš přistoupit vírou ve tvém srdci. On vidí tvé srdce, zná tvé touhy, motivy i nejtajnější přání. Ježíše přijmeš vírou na základě osobního pozvání, třeba takto (slova je důležité vyslovit a především je myslet upřímně v srdci):

"Pane Ježíši, Synu Boží, tak jak umím, věřím, že jsi zemřel za mé hříchy a byl vzkříšen. Odpusť mi, prosím, všechny mé hříchy. Vyznávám Ti i to, že jsem spoléhal/a na různé anděly, energie (či mimozemské civilizace...) - obracím se od toho směrem k Tobě. Prosím, odděl mě ode všech negativních věcí, které z toho mohly plynout. Přijď do mého života a staň se mým Pánem a Spasitelem. Proměň mé srdce i můj život a pomáhej mi žít nový život s Tebou. Děkuji Ti, že mi začneš otevírat mé duchovní oči a uvádět mě do reality Tvého království. Amen."

Požádal/a jsi nyní Ježíše o odpuštění a o to, aby se stal tvým Pánem a Spasitelem?
© 2022 Jak prozřít? | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies | E-mail
Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 07192509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové