Věříš, že existuje pouze to, co vidíme očima?

V současné době je rozšířený světonázor, který je spojený s neochotou uznat, že je zde něco, co by nás mohlo přesahovat. Akcentuje se zde člověk, případně vědecký vývoj a poznání.

Proč to neodpovídá realitě?

Jde o velmi klamný světonázor, neboť i věda dokazuje, že mnoho z toho, co je měřitelné, je naším očím neviditelné. Nabízíme ti dva hlavní důkazy, které mohou být motivem pro tvé prozření:

Důkaz č.1) Tvá touha po lásce

Najetím na okénko se dočteš víc.
Jestli něco definuje lidskou bytost, tak je to naše touha být milován. Každý z nás po tom v srdci touží! Je více druhů lásky - mateřská, partnerská, bratrská... I když se snažíme tuto touhu uspokojit mnoha věcmi, zážitky, či lidmi, jedině prozření povede k úplnému naplnění této základní potřeby.

Důkaz č.2) Tvá touha po věčnosti

Najetím na okénko se dočteš víc.
Přestože se říká, že smrt patří k životu, můžeš vnímat, že něco ve tvém srdci s tím zcela nesouhlasí. Člověk se odedávna zabýval tím, jak život zachránit, ale také jak si život prodloužit. Hluboko v nás je silná touha po naplněném životě, který nikdy neskončí. A pravé prozření vede k tomu, že se s tímto nekonečným životem nejen setkáš, ale budeš jej moci i přijmout.

Proč je důležité prozřít?

Nejde jen o to odhalit nedostatečné poznání či klam ve svém životě, ale především je nahradit pravdivou realitou, ve které budeš moci vstoupit do tvého duchovního dědictví, dojít naplnění touhy po lásce, věčnosti i smyslu života. Místo všedního života získáš možnost žít nadpřirozený život plný mnohých požehnání. Prozření nevede k pouhé informaci, ale k možnosti zakoušet život nové kvality. Místo obav, strachu a nejistot můžeš nalézt lásku, jistotu a pokoj.

Co je třeba k prozření pochopit?

Tak jako existuje klam, existuje i pravda, která je ověřitelná vlastní zkušeností, o které mohou svědčit mnozí lidé z celého světa.

1) Okolo tebe je neviditelná oblast úžasné reality

Najetím na okénko se dočteš víc.
Toto království je v naprosto jiné kvalitě života, než to, do kterého se rodíme. Vládne zde láska, spravedlnost, pokoj. Je plné moci, zázraků a radosti. Jako každé království má i toto svého krále, vládu, strukturu a zákony. To nejlepší, co zakoušíš ve svém životě, je pouhým odrazem kvalit této říše.

2) Ke vstupu potřebuješ správný a jedinečný klíč

Najetím na okénko se dočteš víc.
Tak jako každé dveře mají svůj jedinečný klíč, tak i oblast nebeského království není bez správného klíče přístupná, dokonce ani spatřitelná. Sám Ježíš Kristus o tomto řekl: „... nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit Boží království. “ a dále: „...nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.“

Co s tím uděláš?

Samotným klíčem k tvému prozření je toto nové duchovní narození. Chceš-li, kliknutím na otevřené dveře zjistíš, jak se tak stane:
© 2022 Jak prozřít? | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies | E-mail
Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 07192509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové