Věříš, že jsi božská bytost | šaman | bohyně?

V dnešní době více akcentovaný světonázor, především mezi ženami pohybující se v ezoterickém prostředí. Často spojené s vírou v minulé a další životy. Nezřídka doprovázeno silnou duchovní pýchou.

Zdroj světonázoru: falešné nebe (démonská úroveň)

Míra klamu:
90%
Krátkodobé nebezpečí:
80%
Nebezpečí v delším období:
100%

Jaký je důsledek tohoto klamu ve tvém životě?

Najetím na okénko se dočteš víc.
- úplné minutí tvého duchovního dědictví
- minutí skutečného nebeského života
- duchovní pýcha, silný klam
- silná negativní zátěž a prokletí v důsledku (ne)vědomého praktikování okultismu (využití magie, sugesce, manipulace...)

Proč je důležité prozřít?

Nejde jen o to odhalit nedostatečné poznání či klam ve svém životě, ale především je nahradit pravdivou realitou, ve které budeš moci vstoupit do tvého duchovního dědictví, dojít naplnění touhy po lásce, věčnosti i smyslu života. Místo všedního života získáš možnost žít nadpřirozený život plný mnohých požehnání. Prozření nevede k pouhé informaci, ale k možnosti zakoušet život nové kvality a získat podíl na božské přirozenosti. Místo obav, strachu a nejistot můžeš nalézt lásku, jistotu a pokoj.

Co je třeba k prozření pochopit?

Tak jako existuje klam, existuje i pravda, která je ověřitelná vlastní zkušeností, o které mohou svědčit mnozí lidé z celého světa.

1) Člověk kvůli padlé přirozenosti ztratil božský život

Najetím na okénko se dočteš víc.
Ačkoli je člověk stvořen k Božímu obrazu, skrze rozhodnutí prvních lidí přišlo do lidského pokolení určité oddělení od živého Boha. Následkem toho vstoupilo do lidského života mnoho negativních věci, z nichž nejhorší je smrt.

2) Můžeš navázat vztah s Bohem a božský život přijmout

Najetím na okénko se dočteš víc.
Každý člověk však může prozřít - zažít nové narození z Boha. "Co se narodilo z těla je tělo, ale co se narodilo z Ducha, je duch." Takový člověk pak přijímá božský život nové kvality a získává podíl na božské přirozenosti! Je však znát nezbytný klíč, jak se to může stát.

Co s tím uděláš?

Samotným klíčem k tvému prozření je toto nové duchovní narození. Chceš-li, kliknutím na otevřené dveře zjistíš, jak se tak stane:
© 2022 Jak prozřít? | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies | E-mail
Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 07192509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové