Usiluješ o duchovní rozvoj skrze meditaci, jógu či knihy?

Ačkoli samotná myšlenka na duchovní rozvoj je v pořádku, je ho dosahováno falešnými cestami, jejichž praktikování vede pouze a jedině k negativní duchovní zátěži a okultnímu povázání, nikdy ne k poznání pravé duchovní reality.

Zdroj světonázoru: falešné nebe (astrální úroveň)

Míra klamu:
90%
Krátkodobé nebezpečí:
85%
Nebezpečí v delším období:
100%

Jaký je důsledek tohoto klamu ve tvém životě?

Najetím na okénko se dočteš víc.
- úplné minutí tvého duchovního dědictví
- minutí nadpřirozeného života
- duchovní klam v důsledku přijetí nejrůznějších učení z astrální oblasti
- silná negativní zátěž a prokletí v důsledku (ne)vědomého praktikování okultismu (cvičení jógy, meditace s cílem duchovního růstu...)

Proč je důležité prozřít?

Nejde jen o to odhalit nedostatečné poznání či klam ve svém životě, ale především je nahradit pravdivou realitou, ve které budeš moci vstoupit do tvého duchovního dědictví, dojít naplnění touhy po lásce, věčnosti i smyslu života. Místo všedního života získáš možnost žít nadpřirozený život plný mnohých požehnání. Prozření nevede k pouhé informaci, ale k možnosti zakoušet život nové kvality. Místo obav, strachu a nejistot můžeš nalézt lásku, jistotu a pokoj.

Co je třeba k prozření pochopit?

Tak jako existuje klam, existuje i pravda, která je ověřitelná vlastní zkušeností, o které mohou svědčit mnozí lidé z celého světa.

1) Člověk je ze své přirozenosti duchovně padlý

Najetím na okénko se dočteš víc.
Ačkoli je člověk stvořen k Božímu obrazu, skrze rozhodnutí prvních lidí přišlo do lidského pokolení oddělení od živého Boha. Lidský duch je poškozen a je třeba jej obnovit. Bez tohoto aktu je pravý duchovní vývoj pouze klamem a pohybuje se v úrovni duše (a na astrální úrovní).

2) Aby člověk mohl duchovně růst (ne pouze duševně), musí se duchovně znovuzrodit

Najetím na okénko se dočteš víc.
Každý člověk však může prozřít - zažít nové narození z Boha a získat obnovu svého ducha. "Co se narodilo z těla je tělo, ale co se narodilo z Ducha, je duch." Je nezbytné znát klíč, jak se to může stát. Teprve poté se mu otevře skutečná možnost duchovního růstu a žití z pravé duchovní reality.

Co s tím uděláš?

Samotným klíčem k tvému prozření je toto nové duchovní narození. Chceš-li, kliknutím na otevřené dveře zjistíš, jak se tak stane:
© 2022 Jak prozřít? | Zásady ochrany osobních údajů | Nastavení cookies | E-mail
Provozovatelem je spolek Dobrá zpráva pro ČR, IČ: 07192509, Přepeřská 1302, 511 01 Turnov, spis. zn. L 12286 u Krajského soudu v Hradci Králové